Δυαδικές Master Σπουδές (m/f/d) in Process and Data Management Optimisation

Project contents: IT- Software development

Θα είστε υπεύθυνοι για ένα έργο μελέτης στον τομέα της βελτιστοποίησης της διαχείρισης διαδικασιών και δεδομένων και θα υπάρχει καθοδήγηση από διδακτικό προσωπικό και έμπειρους μέντορες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Η εταιρεία στην οποία θα εργάζεστε αποτελεί μέρος του παγκοσμίως ενεργού δικτύου τεχνολογίας και γνώσης Steinbeis. Με βραβευμένα, καινοτόμα έργα, όπως η χαρτογράφηση ροής αξίας και ο σχεδιασμός καινοτόμων δικτύων αξίας, έχουν γίνει ειδικοί στη διαχείριση διαδικασιών και logistics. Οι πρακτικές διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Steinbeis σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε τις νέες γνώσεις σας απευθείας στο έργο σας.

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να συνδυαστεί με τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

Master of Science στα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα

Master of Business Engineering με έμφαση στη Διαχείριση Τεχνολογίας

Οι αρμοδιότητες σας

 • Συμμετοχή στην ολιστική βελτιστοποίηση του τοπίου διαδικασιών των πελατών
 • Υποστήριξη αναλύσεων διαδικασιών, δομών και πληροφορικής
 • Εκτέλεση αναλύσεων ροής αξίας και Big Data με τη χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων και μεθοδολογιών
 • Συμμετοχή σε συμβουλευτικά έργα για την αξιολόγηση συστημάτων ERP, MES και WMS
 • Υποστήριξη των πελατών κατά την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων
 • Σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων διαδικασιών

Tο προφίλ σας

 • Πολύ καλό έως καλό πτυχίο Bachelor στην επιχειρηματική πληροφορική ή παρόμοιες σπουδές
 • Κατανόηση των διαδικασιών και των οργανωτικών δομών των επιχειρήσεων στην οικονομία της παραγωγής, του εμπορίου και των υπηρεσιών
 • Κατανόηση των δομών ERP και των βάσεων δεδομένων
 • Δεξιότητες προσομοίωσης και εφαρμογή εργαλείων, π.χ. Process Mining Tools
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και καινοτόμου σκέψης
 • Ομαδικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και ανεξάρτητος και αξιόπιστος τρόπος εργασίας
 • Πολύ καλές γνώσεις γερμανικών και αγγλικών

Τι προσφέρουμε

 • Εκ μέρους του πελάτη μας SCMT Steinbeis Center of Management and Technology (https://www.scmt.com/home.html) και της συνεργαζόμενης επιχείρησης προσφέρουμε διεθνείς μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
 • H εκπαίδευση γίνεται κατά ένα μέρος σε μια επιχείρηση 80 % και κατά ένα άλλο μέρος στο πανεπιστήμιο 20 %. Δηλαδή το Master είναι κυρίως πρακτικό βασισμένο σε επιχειρησιακές δομές και real project.
 • Με άλλα λόγια οι φοιτητές εργάζονται στην επιχείρηση ως young professionals και εφαρμόζουν έμπρακτα τις γνώσεις που αποκτούν.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση από μέντορα καθόλη τη διάρκεια των σπουδών
 • Διαλέξεις στο Βερολίνο, τη Στουτγάρδη, την Ασία και τις ΗΠΑ.
 • Χρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό δίπλωμα με σταθερό μισθό.

Πληροφορίες

Πόλη: Göppingen

Είδος συμβολαίου:

Ενδοεπιχειρησιακές σπουδές

Τομέας:

ΙΤ / Software development

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ρένα Αθανασιάδου

Recruiting

+ 697 0405420

athanasiadou@orgaethics.com

www.orgaethics.com

2021-04-09T11:12:13+03:00