Δυαδικές Master Σπουδές Junior Consultant SAP BI/Analytics Master of Science / Master of Business Engineering

Project: Consulting – Consulting – SAP – Business Intelligence

Στην εταιρεία-εταίρο της SCMT GmbH, θα ασχοληθείτε ενεργά με τον τομέα SAP BI/ και θα υπάρχει καθοδήγηση από διδακτικό προσωπικό και έμπειρους μέντορες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Ως δικηγόροι, φορολογικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων και πληροφορικής και ελεγκτές, η συνεργαζόμενη εταιρεία μας εκπροσωπείται σε 109 τοποθεσίες σε 49 χώρες. Οι πελάτες παγκοσμίως εμπιστεύονται τους 5.120 συναδέλφους της. Χάρη στις πρακτικές διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Steinbeis, μπορείτε να εφαρμόσετε τις νέες γνώσεις σας απευθείας στο έργο σας.

Οι αρμοδιότητες σας

 • Υποστήριξη στην υλοποίηση θεμάτων BI για πελάτες και έργα
 • Ανάληψη της ευθύνης έργου σε ολοκληρωμένα συμβουλευτικά έργα
 • Δραστηριότητες υλοποίησης σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο με έμφαση στα SAP BW, SAP BO, SAP BPC
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη της ομάδας SAP BI
 • Υποστήριξη στην έναρξη έργων και στην ανάπτυξη νέων ιδεών για έργα

Tο προφίλ σας

 • Πολύ καλές εως καλές προπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική, επιχειρησιακή πληροφορική ή σε παρόμοιο τμήμα
 • Ιδανικά εμπειρία σε έργα στον τομέα του SAP BI, κυρίως στους τομείς SAP BW, SAP BO, SAP BPC
 • Ιδανικά βασικές γνώσεις σε προγνωστικά αναλυτικά συστήματα
 • Προθυμία για ταξίδια
 • Πολύ καλές γνώσεις γερμανικών και αγγλικών

Τι προσφέρουμε

 • Εκ μέρους του πελάτη μας SCMT Steinbeis Center of Management and Technology (https://www.scmt.com/home.html) προσφέρουμε διεθνείς μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
 • H εκπαίδευση γίνεται κατά ένα μέρος σε μια επιχείρηση 80 % και κατά ένα άλλο μέρος στο πανεπιστήμιο 20 %. Δηλαδή το Master είναι κυρίως πρακτικό βασισμένο σε επιχειρησιακές δομές και real project.
 • Με άλλα λόγια οι φοιτητές εργάζονται στην επιχείρηση ως young professionals και εφαρμόζουν έμπρακτα τις γνώσεις που αποκτούν.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση από μέντορα καθόλη τη διάρκεια των σπουδών
 • Διαλέξεις στο Βερολίνο, τη Στουτγάρδη, την Ασία και τις ΗΠΑ.
 • Χρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό δίπλωμα με σταθερό μισθό.

Πληροφορίες

Πόλη: Nürnberg

Είδος συμβολαίου:

Ενδοεπιχειρησιακές σπουδές

Τομέας:

ΙΤ / Software development

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ρένα Αθανασιάδου

Recruiting

+ 697 0405420

athanasiadou@orgaethics.com

www.orgaethics.com

2021-04-09T10:59:58+03:00