Δυαδικές Master Σπουδές Junior Change Manager στον τομέα Business Intelligence und Data Warehousing Master of Science / Master of Business Engineering

Project contents: Data Warehouse – Controlling – Business Intelligence

Εκ μέρους του πελάτη μας SCMT GmbH και της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ψάχνουμε για ένα υπεύθυνο μελέτης στον τομέα της διαχείρισης αλλαγών. Η Rietzler Group GmbH, με περίπου 250 υπαλλήλους και έδρα τη Νυρεμβέργη, είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και της ανάλυσης. Η οικογενειακή επιχείρηση έχει ως στόχο να συμβάλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Λόγω των πρακτικών διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο Steinbeis μπορείτε να εφαρμόσετε τις νέες γνώσεις σας έμπρακτα στο project σας στην εταιρεία.

Οι αρμοδιότητες σας

 • Συνεργασία στην ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου και των οικονομικών
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων ελέγχου και συνεργασία όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές
 • Εφαρμογή της Data Warehousing und Business Intelligence
 • Συμμετοχή και υποστήριξη στον τομέα των οικονομικών και της λογιστικής

Tο προφίλ σας

 • Πολύ καλές εως καλές προπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική, επιχειρησιακή πληροφορική ή σε παρόμοιο τμήμα
 • Επιθυμητές πρώτες εμπειρίες στον έλεγχο και στην εφαρμογή συστημάτων λογισμικού
 • Προγραμματιστικές δεξιότητες σε VBA και εμπειρία στη διαχείριση έργων είναι πλεονέκτημα.
 • Υψηλός βαθμός πρωτοβουλίας και δεξιοτήτων εφαρμογής
 • Πολύ καλές γνώσεις γερμανικών και αγγλικών

Τι προσφέρουμε

 • Εκ μέρους του πελάτη μας SCMT Steinbeis Center of Management and Technology (https://www.scmt.com/home.html) προσφέρουμε διεθνείς μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
 • H εκπαίδευση γίνεται κατά ένα μέρος σε μια επιχείρηση 80 % και κατά ένα άλλο μέρος στο πανεπιστήμιο 20 %. Δηλαδή το Master είναι κυρίως πρακτικό βασισμένο σε επιχειρησιακές δομές και real project.
 • Με άλλα λόγια οι φοιτητές εργάζονται στην επιχείρηση ως young professionals και εφαρμόζουν έμπρακτα τις γνώσεις που αποκτούν.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση από μέντορα καθόλη τη διάρκεια των σπουδών
 • Διαλέξεις στο Βερολίνο, τη Στουτγάρδη, την Ασία και τις ΗΠΑ.
 • Χρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό δίπλωμα με σταθερό μισθό.
 • Πιθανότητες πρόσληψης από την εταιρεία 90%.

Πληροφορίες

Πόλη: Nürnberg

Είδος συμβολαίου:

Ενδοεπιχειρησιακές σπουδές

Τομέας:

ΙΤ / Software development

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ρένα Αθανασιάδου

Recruiting

+ 697 0405420

athanasiadou@orgaethics.com

www.orgaethics.com

2021-04-09T11:18:30+03:00