Δυαδικές Master Σπουδές Σύμβουλος εσωτερικών υπηρεσιών Digitalization & e-Learning

Project contents: IT-Consulting – e-Learning – Digitalization

Θέλετε να δημιουργήσετε μια ορατή προστιθέμενη αξία στην εταιρεία ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και οι διαδικασίες ψηφιοποίησης καθώς και η εφαρμογή λογισμικού σας ενδιαφέρουν; Είστε ενθουσιασμένοι με τον τεχνικό σχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών; Αν ναι, τότε μπορείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της εταιρείας SCMT GmbH.

Εκ μέρους της εταιρείας SCMT GmbH και του πανεπιστήμιο διοίκησης επιχειρήσεων School of Management and Technology (SMT), αναζητούμε έναν Junior Inhouse Consultant στο πλαίσιο του έργου μελέτης με έμφαση την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική μάθηση. Με την κλίση σας στην πληροφορική, θα συνδυάσετε την τεχνογνωσία με τις τρέχουσες τάσεις της πληροφορικής και θα δημιουργήσετε μια ορατή προστιθέμενη αξία για την επιχειρηματική σχολή της SCMT. Χάρη στις πρακτικές διαλέξεις του Πανεπιστημίου Steinbeis, θα μπορέσετε να εφαρμόσετε τις νέες γνώσεις σας έμπρακτα και έτσι να επιτύχετε τη βέλτιστη μεταφορά γνώσεων μεταξύ θεωρίας και πράξης. Επιπλέον, θα καθοδηγήστε από καθηγητές και έμπειρους μέντορες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Οι αρμοδιότητες σας

 • Διασύνδεση μεταξύ τμημάτων της εταιρείας και πληροφορικής: ανάλυση των προδιαγραφών απαιτήσεων και σχεδιασμός υλοποίησης
 • Διασύνδεση μεταξύ διαχείρισης έργου, ανάπτυξης, δοκιμών και διαχείρισης προϊόντος
 • Ανάπτυξη Add-Ons und Interfaces
 • Συνεργασία στο σχεδιασμό του UI/UX (πρωτότυπα, Mockups, Style Guides)
 • Σχεδιασμός διαδικασιών με έμφαση στο User Journey
 • Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης, λειτουργική ανάλυση και επιλογή παρόχων προϊόντων
 • Αξιολόγηση των μοντέλων αδειών χρήσης και τεκμηρίωσης του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης γνώσης (με βάση το Confluence)

Tο προφίλ σας

 • Πολύ καλές εως καλές προπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική, επιχειρησιακή πληροφορική ή σε παρόμοιο τμήμα
 • Γνώσεις στον τομέα της υλοποίησης λογισμικού, καθώς και βασικές γνώσεις σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνολογίες: UI/UX, πρωτότυπα, Mockups, Java, JavaScript, PHP, Style Guides, Add-Ons, SQL, Git, HTML, Mikros/Makros (Excel).
 • Μεγάλο ενδιαφέρον για πληροφορική, ηλεκτρονική μάθηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα ομαδικής εργασίας, καθώς και προσανατολισμό στους στόχους, δομημένος και ανεξάρτητος τρόπος εργασίας.
 • Πολύ καλές γνώσεις γερμανικών και αγγλικών

Τι προσφέρουμε

 • Εκ μέρους του πελάτη μας SCMT Steinbeis Center of Management and Technology (https://www.scmt.com/home.html) προσφέρουμε διεθνείς μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία.
 • H εκπαίδευση γίνεται κατά ένα μέρος σε μια επιχείρηση 80 % και κατά ένα άλλο μέρος στο πανεπιστήμιο 20 %. Δηλαδή το Master είναι κυρίως πρακτικό βασισμένο σε επιχειρησιακές δομές και real project.
 • Με άλλα λόγια οι φοιτητές εργάζονται στην επιχείρηση ως young professionals και εφαρμόζουν έμπρακτα τις γνώσεις που αποκτούν.
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση από μέντορα καθόλη τη διάρκεια των σπουδών
 • Διαλέξεις στο Βερολίνο, τη Στουτγάρδη, την Ασία και τις ΗΠΑ.
 • Χρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό δίπλωμα με σταθερό μισθό.
 • Πιθανότητες πρόσληψης από την εταιρεία 90%.

Πληροφορίες

Πόλη: Filderstadt

Είδος συμβολαίου:

Ενδοεπιχειρησιακές σπουδές

Τομέας:

ΙΤ / Software development

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ρένα Αθανασιάδου

Recruiting

+ 697 0405420

athanasiadou@orgaethics.com

www.orgaethics.com

2021-04-09T11:02:52+03:00