Βιογραφικό σημείωμα: Τι είναι και πώς πρέπει είναι δομημένο

Τι είναι το βιογραφικό σημείωμα; 

Το βιογραφικό σημείωμα είναι το διαβατήριό μας για να βρούμε εργασία. Το άτομο που θα το διαβάσει δε μας ξέρει, ούτε γνωρίζει την προσωπικότητά μας. Βλέπει απλώς ένα αρχείο. Για να κάνουμε λοιπόν από την αρχή μια καλή εντύπωση, πρέπει αυτό το αρχείο να είναι ΠΟΛΥ προσεγμένο, δηλαδή να έχει άψογη εμφάνιση και να είναι καλογραμμένο. 

Με το βιογραφικό ή CV (λατινικά: curriculum vitae) δίνουμε μια γενική εικόνα για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Περιγράφουμε περιληπτικά και σε μορφή πίνακα την επαγγελματική μας εμπειρία, τις σπουδές μας, τη σχολική εκπαίδευση (κυρίως για νεότερους υποψήφιους) και τις δεξιότητες μας. Με τη βοήθεια του βιογραφικού μας, ένας δυνητικός εργοδότης μπορεί να αποκτήσει γρήγορα μια καλή εικόνα των δεξιοτήτων μας, της εργασιακής εμπειρίας και των γνώσεών μας, προκειμένου να εκτιμήσει, εάν είμαστε κατάλληλοι για τη δουλειά ή όχι και συνεπώς, εάν θα προχωρήσουμε σε μια συνέντευξη. 

Το βιογραφικό μαζί με το motivation letter και τις συστατικές επιστολές είναι τα έγγραφα που στέλνουμε για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη αίτηση. Στην Ελλάδα στέλνουμε πολλές φορές μόνο το βιογραφικό. Για τη Γερμανία είναι απαραίτητο να υπάρχουν και τα τρία αυτά για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Στην Αγγλία και Αμερική συνηθίζεται επίσης να δίνουμε τα στοιχεία επαφής κάποιων προηγούμενων εργοδοτών ή καθηγητών, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με αυτό. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που ο μελλοντικός μας εργοδότης θέλει να ενημερωθεί για τις δεξιότητές μας. 

Τι πρέπει να υπάρχει σε ένα βιογραφικό; Ποια πρέπει να είναι η δομή του βιογραφικού;

Το βιογραφικό μας πρέπει να περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση στην οποία αιτούμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κατανοητό ότι ανάλογα με τη θέση, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αλλαγές στο περιεχόμενο του βιογραφικού. Ωστόσο, κάθε βιογραφικό πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:  

Στοιχεία επαφής 

Φυσικά, ο μελλοντικός εργοδότης μας θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για τη συνέντευξη. Κατά συνέπεια, ξεκινάμε με βασικές πληροφορίες, όπως το όνομά μας, το email  και τον αριθμό τηλεφώνου μας. Συμπεριλαμβάνουμε τη διεύθυνσή μας καθώς ο εργοδότης μπορεί να προτιμά το προσωπικό που ζει κοντά. Εάν έχουμε μια προσωπική ιστοσελίδα ή ένα αντιπροσωπευτικό προφίλ LinkedIn, μπορούμε επίσης να εισαγάγουμε τον σύνδεσμο σε αυτήν την ενότητα με τις προσωπικές πληροφορίες. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία αιτούμαστε μπορούμε να προσθέσουμε για τη Γερμανία την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση και την υπηκοότητα. Στην Αγγλία όμως δεν προσθέτουμε αυτές τις πληροφορίες.

Προϋπηρεσία / Επαγγελματική εμπειρία

Ένας συχνός τρόπος να καταγράψουμε την επαγγελματική μας εμπειρία είναι χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη επαγγελματική μας δραστηριότητα ή πρακτική εξάσκηση. Καταρχάς, αναφέρουμε την τελευταία επαγγελματική μας θέση και συνεχίζουμε με τις προηγούμενες χρονολογικά θέσεις. Αν δεν έχουμε εργαστεί ως τώρα, τότε φυσικά ξεκινάμε με την εκπαίδευση. 

Σπουδές / Εκπαίδευση 

Όπως και με την επαγγελματική εμπειρία, ξεκινάμε με την τελευταία μας εκπαίδευση ή το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Για τους πιο νέους υποψήφιους συμπεριλαμβάνουμε επίσης τη νεότερη σχολική εκπαίδευση.

Δεξιότητες

Μετά την εκπαίδευση περνάμε στις δεξιότητες όπως ξένες γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών, μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, δίπλωμα οδήγησης και όποιες άλλες δεξιότητες σχετίζονται με τη θέση για την οποία αιτούμαστε. 

Δραστηριότητες

Φυσικά, μπορεί να αποκτήσαμε κάποιες δεξιότητες και ικανότητες μέσω εθελοντικής εργασίας ως υπεύθυνος ενός προγράμματος ή ως μέλος ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελέσαμε ταυτόχρονα με τις σπουδές ή αφιερώνοντας μερικούς μήνες για έναν καλό σκοπό. Εκτός από τον εθελοντισμό μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τον πρωταθλητισμό, διάφορα ενδιαφέροντά μας και ό,τι άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο για να μας γνωρίσουν καλύτερα.

Γιατί είναι σημαντική η δομή ενός βιογραφικού; Συντάσσοντας ένα καλά δομημένο βιογραφικό δίνουμε μια καλή πρώτη εντύπωση. Η δομή και ο σκελετός του βιογραφικού, το design που διαλέξαμε πρέπει να είναι κατάλληλο και να διευκολύνει τον αναγνώστη. Όσο πιο καλά δομημένο είναι, τόσο οι πιθανότητες να μας καλέσουν σε μια συνέντευξη αυξάνονται. Oι υπεύθυνοι προσωπικού παίρνουν πολλές φορές δεκάδες ή εκατοντάδες βιογραφικά για μια θέση. Το αποτέλεσμα είναι να κοιτούν το κάθε βιογραφικό μερικά δευτερόλεπτα ή το πολύ ένα λεπτό το καθένα. Οπότε πρέπει να δώσουμε προσοχή στη σωστή δομή και στο περιεχόμενό του.

Τι άλλο πρέπει να έχει ένα καλά οργανωμένο βιογραφικό; 

Σημαντικό είναι να μην υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, αλλά απόλυτη τάξη. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο, τα γράμματα και η γραμματοσειρά να διευκολύνουν τον αναγνώστη. 

Μπορούμε να ψάξουμε στο διαδίκτυο για ένα ωραίο layout / να αγοράσουμε ένα ή να φτιάξουμε ένα μόνοι μας. Αν δεν υπάρχει χρόνος ή δεν επιθυμούμε να αφιερώσουμε χρόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πιο απλό βιογραφικό europass. Αν θέλουμε να αιτηθούμε για μια διοικητική θέση, συνίσταται ένα πιο προσεγμένο design. 

Πρέπει να υπάρχει φωτογραφία; Καλό είναι δίπλα στα στοιχεία επαφής να υπάρχει μια επίκαιρη επαγγελματική φωτογραφία, η οποία πρέπει να ταιριάζει στη θέση που αιτούμαστε, δηλαδή η ενδυμασία, στάση του σώματος, τα χρώματα να είναι διακριτικά όπως και το χαμόγελο

Ποιος είναι ο στόχος της φωτογραφίας; Θέλουμε φανούμε κατάλληλοι για τη θέση και να μας συμπαθήσουν οι μελλοντικοί εργοδότες μας από την πρώτη στιγμή. Οπότε καλό είναι να τη βγάλουμε σε έναν επαγγελματία φωτογράφο. Παραδείγματα καλών επαγγελματικών φωτογραφιών υπάρχουν πολλά στο διαδίκτυο. Η φωτογραφία δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις χώρες. Στην Αγγλία για παράδειγμα δε βάζουμε φωτογραφία, ενώ στη Γερμανία είναι απαραίτητη.

Πόσες σελίδες πρέπει να είναι ένα βιογραφικό σημείωμα και σε τι μορφή να το αποθηκεύσω; 

Μια σελίδα είναι επαρκής για να γράψουμε τα πιο σημαντικά. Εφόσον έχουμε εργαστεί σε πολλές θέσεις, τότε δυο σελίδες είναι αρκετές. Στην Αγγλία συνηθίζεται να είναι μια σελίδα το βιογραφικό και να περιέχει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τη θέση στην οποία αιτούμαστε. Στη Γερμανία συνηθίζονται τα βιογραφικά που περιέχουν όλες τις θέσεις που εργαστήκαμε στο παρελθόν, είναι δηλαδή πιο πλήρες.

Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσω για να γράψω ένα βιογραφικό σημείωμα; Για ένα καλά οργανωμένο βιογραφικό με καλά επιλεγμένο περιεχόμενο, θα χρειαστούν αρκετές ώρες ή μέρες για να ολοκληρωθεί.  

Ημερομηνία και υπογραφή

Στο τέλος γράφουμε την ημερομηνία που αιτούμαστε για να δείξουμε ότι είναι επίκαιρο και προσθέτουμε την ηλεκτρονική μας υπογραφή.

Επίσης συνιστάται να το δώσουμε να το διαβάσουν ένα με τρία άτομα. Πάντα είναι καλό να παίρνουμε και άλλες γνώμες. Δείχνοντας το σε κάποιους φίλους μας, τις πιο πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι μας ξέφυγε το ένα ή άλλο λαθάκι. Τέσσερα ή έξι μάτια βλέπουν πάντα πιο πολλά από τα δυο.

Τέλος καθώς το κοιτάμε μια τελευταία φορά, ας μπούμε στη θέση της εταιρείας που αιτούμαστε: Αν ήμασταν εμείς στο γραφείο προσωπικού, θα καλούσαμε αυτόν τον υποψήφιο; Είναι καλά οργανωμένος, κάνει μια καλή πρώτη εντύπωση; Ο σκελετός του βιογραφικού βγάζει νόημα; Το περιεχόμενο μας κινεί το ενδιαφέρον; Αν δώσουμε „ναι“ σε αυτές τις απαντήσεις, τότε ξέρουμε ότι μπορούμε να το στείλουμε. 

Αν έχετε απορίες και χρειαστείτε συμβουλευτική πάνω στην σύνταξη του τέλειου βιογραφικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάθε στιγμή. 

Σας προετοιμάσαμε μια checklist για να σας διευκολύνουμε να ελέγξετε τα πιο σημαντικά ως προς τη δομή του βιογραφικού.

Nr. Checklist Δομή του βιογραφικού Ναι 
1 Η δομή του βιογραφικού είναι ως εξής:

Τίτλος, Όνομα Επίθετο, επάγγελμα

Προσωπικά στοιχεία επαφής

α) επαγγελματική εμπειρία

β) σπουδές & εκπαίδευση

γ) ξένες γλώσσες, γνώση υπολογιστών, άλλες δεξιότητες, ενδιαφέροντα.

2 Η πιο επίκαιρη ημερομηνία πρώτη και ακολουθούν οι επόμενες.
3 Οι ημερομηνίες και ότι γράφω στο βιογραφικό έχει μορφή πίνακα και όλα είναι ομοιόμορφα. Ίδια απόσταση μεταξύ των λέξεων/ημερομηνιών.
4 Η φωτογραφία μου είναι επαγγελματική, χαμόγελο, διακριτική ενδυμασία και χρώματα.
5 Είναι ευανάγνωστο.
6 Είναι 1-2 σελίδες το πολύ, ιδανικά 1.
7 Έχει κατάλληλο design.
8 Είναι σε μορφή pdf.
9 Δεν υπάρχουν κενά στην επαγγελματική εμπειρία.
10 Έχω αναφέρει 3 περίπου ενδιαφέροντα.
11 Έχει υπογραφή και ημερομηνία στο τέλος.
12 Το έχω δώσει να το διαβάσουν και άλλα δυο άτομα.
13 Δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, ούτε λάθη σύνταξης.
14 Αν έπαιρνα εγώ το βιογραφικό αυτό, θα καλούσα τον/την υποψήφιο/α;

 

Στο επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε στο εξής θέμα: Tι να γράψουμε σε ένα βιογραφικό; Ποιο περιεχόμενο πρέπει να περιέχει ένα βιογραφικό; 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία! 

 

2021-03-16T14:18:49+03:00