Η Φιλοσοφία μας 2020-03-10T15:31:02+03:00

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣ

Βασικός πυρήνας της φιλοσοφίας μας είναι αφενός η επαγγελματική εξέλιξη ενός υποψηφίου και αφετέρου η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικής ανάπτυξης όπως και το εξατομικευμένο recruiting.

Η εταιρική φιλοσοφία της ORGAETHICS (organization + ethics) αφορά την υγιή ανάπτυξη μιας επιχείρησης και την αύξηση της κερδοφορίας, μεταξύ άλλων σε συνδυασμό με τις ακόλουθες αρχές:

  • α) την προώθηση υπαλλήλων μιας επιχείρησης και την αναγνώριση των επιτευγμάτων τους
  • β) την δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας
  • γ) τον σχεδιασμό  ενός „οργανισμού που μαθαίνει“ και που ενεργεί με ευελιξία σε ένα
    μεταβαλλόμενο περιβάλλον
  • δ) την αναγνώριση προβλημάτων ως πρόκληση, για να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα.

Ευελπιστούμε να συνεργαστούμε με εσάς που μοιράζεστε τις ίδιες αρχές. Παρέχουμε υπηρεσίες σε υποψηφίους ως προς την εύρεση εργασίας και σε επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αξίες της επιχείρησής σας, με στόχο την επιτυχή εφαρμογή τους.